เครือเจริญโภคภัณฑ์-กลุ่มทรู’ รับโล่องค์กรสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ร่วมรับโล่เกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 ในงานวันครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดขึ้นโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในงานครั้งนี้ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมภิบาลมาโดยตลอด ทั้งนี้รวมถึงให้การสนับสนุนงานด้านต่อต้านการทุจริต เพราะเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เล็งเห็นว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ให้การสนับสนุนและร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการประกวดเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจำปี 2560 โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจำปี 2561 และโครงการประกวด ‘ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจำปี 2562 พร้อมการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อต่างๆ ของเครือฯและกลุ่มทรู เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนไทยร่วมกันต่อต้านการทุจริต และสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ ปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบอย่างดียิ่งเสมอมา

โดย คุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู ร่วมด้วยคุณชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู เป็นตัวแทนขึ้นรับโล่เกียรติคุณ