ธุรกิจห้าดาว ฉลองเปิด Five Star Salam จ.ยะลาเป็นสาขาแรกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างอาชีพ-รายได้ ให้ชาวมุสลิม

คุณวรเชษ พรมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดร้าน Five Star Salam สาขาผังเมือง 4 อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นสาขาแรกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายสุนทร จักรษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด หรือ ธุรกิจห้าดาว พร้อมทั้ง นายวรพงศ์ เอื้อสุจริตวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ภาคใต้, ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาด จ.ยะลา และแขกผู้เกียรติในพื้นที่ ร่วมแสดงความยินดี

Five Star Salam เป็นร้านที่ได้มาตรฐานฮาลาลทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้บริโภคชาวมุสลิมมั่นใจในอาหารปลอดภัย โดยมีเป้าหมายขยายสาขาเพิ่มใน จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวมุสลิม

Cr:PR CPF