ชาวซีพีเอฟสานต่อโครงการซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัยโครงการริเริ่มจากท่านประธานอาวุโส

ต้องขอบคุณชาวซีพีเอฟตามโรงงาน ฟาร์มทั่วประเทศที่สานต่อโครงการซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย โครงการริเริ่มจากท่านประธานอาวุโส โดยผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟจิตอาสายังคงลงพื้นที่มอบข้าวของเครื่องใช้ เงินรวมทั้งการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชนกันอย่างต่อเนื่อง

ภาพชุดนี้ คุณนิติกร เสรีขจรจารุ ผู้จัดการทั่วไป นำพนักงานซีพีเอฟจิตอาสา โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ พร้อมด้วยพยาบาลประจำโรงงาน เดินหน้าโครงการ ซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง ออกเยี่ยมและตรวจสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มซีพี เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

cr:PR CPF