แสตมป์เซเว่น อีเลฟเว่น ช่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจเด็ก

ซีพี ออลล์ สร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ชุมชนและสังคมต่อเนื่อง ล่าสุดนำเงินจากกิจกรรมโปรโมชั่นรายการแสตมป์ที่ลูกค้าทั่วประเทศร่วมทำบุญ บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ช่วยต่อชีวิตผ่าตัดลิ้นหัวใจให้กับผู้ป่วยเด็ก ล่าสุดมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กจัดงานขอบคุณผู้สนับสนุน

โดย ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ให้การสนับสนุนด้วยการนำเงินบริจาคของลูกค้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศที่ร่วมทำบุญผ่านรายการ “แสตมป์เซเว่น อีเลฟเว่น ประจำปี 2561” จำนวน 2,900,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยเงินจำนวนดังกล่าวสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก จากโครงการ Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นฮีโร่สุขภาพดี โดยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน โดยมี คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนรับมอบ

ในทุกปีที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จัดรายการแสตมป์ให้ลูกค้าร่วมกิจกรรมแลกรับของพรีเมี่ยม หรือรายการสินค้าต่างๆ และลูกค้าสามารถนำแสตมป์นั้นๆ มาบริจาคด้วยการติดแสตมป์บนโปสเตอร์ในร้านสาขาทั่วประเทศเพื่อร่วมทำบุญในรูปแบบต่างๆ

รายการแสตมป์ของเซเว่น อีเลฟเว่น ได้จัดมาต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 12 รวมเงินที่บริจาคจากลูกค้าทั่วประเทศแล้วกว่า 71 ล้านบาท โดยบริษัทได้นำไปมอบให้กับโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อาทิ

– สมทบทุนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสเด็กไทยได้กลับสู่อ้อมกอดพ่อแม่และเป็นอนาคตของ ประเทศ กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
– สมทบทุนโครงการบ้านพิงพักศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจร กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
– สบทบทุนการก่อสร้างโบสถ์กลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
– สมทบทุนสร้างวิทยาลัยศาสนทายาท ในพระสังฆราชชูปถัมภ์ อ.ด่านช้าง จ.เลย
– ร่วมสมทบทุนในโครงการรากแก้วแผ่นดิน วัดพระรามเก้า กาญจนภิเษก
– สมทบทุนสร้างสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมเพื่อเยียวยาสังคม ณ เสถียรธรรมสถาน

และอีกหลายๆ โครงการ เพื่อให้เงินบริจาคของลูกค้าทั่วประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสังคมตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค