ทะลุ 100 ล้านบาทแล้ว ยอดบริจาคเซเว่นฯ ให้ โรงพยาบาล “ลดวันละถุง คุณทำได้” ดันยอดลดใช้ถุงพลาสติกกว่า 500 ล้านใบ

คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า โครงการรณรงค์ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก ในแคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้” รณรงค์ให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ต่อถุง ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากลูกค้าทั่วประเทศเป็นอย่างดียิ่ง โดยเปลี่ยนเป็นเงินบริจาครวมกว่า 100 ล้านบาท และสามารถลดใช้ถุงพลาสติกไปได้มากกว่า 512 ล้านใบ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2552)

หลังจากประสบความสำเร็จจากแคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้ เฟส1” มียอดปฎิเสธรับถุงพลาสติกรวมเป็นจำนวน 285,515,923 ใบ เปลี่ยนเป็นเงินรวมกว่า 57 ล้านบาท โดยได้มีการส่งมอบเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้สานต่อแคมเปญ “ลดวันละถุง…คุณทำได้ เฟส 2” เดินหน้ารณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อสมทบทุนให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวม 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมียอดบริจาครวมกว่า 45 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2552) เพื่อขยายผลความตั้งใจให้กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่และส่งมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี

“ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมใจไม่รับถุงพลาสติก ทำให้เห็นพลังของคนไทยที่ร่วมใจ และตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก โดยซีพี ออลล์ พร้อมเป็นองค์กรที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งนอกจากจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้ร่วมพัฒนาสังคม ให้โรงพยาบาลมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางการแพทย์เพื่อเยียวยาผู้ป่วยอีกด้วย” รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสกล่าว

CR: PR ซีพี ออลล์