แม็คโครร่วมวันทะเลโลก 8 มิ.ย.

วันที่ 8 มิถุนายน วันทะเลโลกที่ผ่านมา แม็คโคร เดินหน้าลดขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง มอบของขวัญ วันทะเลโลก หลังขยะพลาสติกกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อสัตว์ทะเลและมวลมนุษยชาติ ชาวแม็คโครร่วมกันเก็บขยะพลาสติกหยุดเพิ่มปริมาณขยะลงสู่ทะเล

Cr:Pr MAKRO