ซีพีเอฟ ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ที่ จ.สงขลา

วันทะเลโลก 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา คุณหาน ลี ยู รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้งอ่าวไทยตอนล่าง นำจิตอาสาซีพีเอฟจากโรงเพาะฟักอ่าวไทย และฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งภาคใต้ตอนล่าง ร่วมงานวันทะเลโลก จัดโดยสำนักงานบริหารการจัดการทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ช่วยกันเก็บขยะที่เกาะหนูเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีคุณราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ณ แหลมสมิหลา จ.สงขลา

Cr:Pr CPF