ซีพี ออลล์จัดงาน “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL สัญจร ณ ขอนแก่น” เปิดโอกาสอาชีพ การศึกษา

หลังจากที่ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย คิกออฟงาน “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” ณ ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ ไปเมื่อเร็วๆนี้ ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนมากและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสคนไทยในภูมิภาค ซีพี ออลล์จึงได้จัดงาน “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL สัญจร ณ ขอนแก่น”เพื่อมอบโอกาสสำคัญให้ทุกคน ด้วยจุดมุ่งหมายของการ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ณ จังหวัดขอนแก่น!!

งาน “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL สัญจร ณ ขอนแก่น”จัดขึ้นตามปณิธานขององค์กรที่ต้องการสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน โดยในงานนี้จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อมอบโอกาสในมิติต่างๆ ทั้งโอกาสทางธุรกิจ โอกาสทางอาชีพ และโอกาสทางการศึกษา

โดย โอกาสทางธุรกิจ จัดให้มีบูธเจรจาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจจะนำสินค้ามาจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง (24 shopping) และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเป็นผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น รวมทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยที่สนใจรับงาน สามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

ทางด้าน โอกาสทางอาชีพ จัดให้มีบูธรับสมัครงานของซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่ม ที่มาเปิดรับผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึงปริญญาเอกในตำแหน่งต่าง ๆ กว่า 35,000 อัตรา อาทิ วิศวกร,เว็บมาสเตอร์, ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง, นิติกร, เภสัชกร, เชฟ, เจ้าหน้าที่บัญชีและพนักงานประจำร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศเป็นต้น

สำหรับ โอกาสทางการศึกษา จัดให้มีบูธรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และระดับอุดมศึกษาในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาต่าง ๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, นวัตกรรมการจัดการเกษตรและการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งเป็นต้น และสมัครขอรับทุนการศึกษา

อีกหนึ่งไฮไลต์ในงานนี้ คือ การจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ จากผู้ประกอบการ SME และสินค้าเกษตร ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นแล้ว ผู้บริโภคยังได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาพิเศษด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมภายในงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าจาก SME และเกษตรกรหลากหลายรายการในราคาพิเศษ ห้ามพลาด

โดยงานจะจัดขึ้น วันที่ 20 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 9:00-17:00 น. ท่านใดสนใจสามารถ Walk-in เข้าร่วมงานได้เลยค่ะ นอกจากนั้นใครลงทะเบียนหน้างานจะได้รับถุงผ้าไปใส่ของช้อปปิงในงานกันด้วย