ซีพีออลล์ มอบเงินให้โรงพยาบาลไปแล้ว 24 โรงพยาบาลจากโครงการลดวันละถุง คุณทำได้ เฟส2

ซีพีออลล์เดินหน้ามอบเงิน 77 ล้านบาทให้ 77 โรงพยาบาล 77 จังหวัดจากโครงการลดวันละถุงคุณทำได้ เฟส 2 โดยมอบให้โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท ทั้งนี้ได้มอบเงินถึง ณ วันที่ 9 ตุลาคม รวม 23 โรงพยาบาล ได้แก่โรงพยาบาลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลเชียงม่วน จ.พะเยา โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โรงพยาบาลแม่พริก จ.ลำปาง โรงพยาบาลบ้านคา จ.ราชบุรี โรงพยาบาลสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โรงพยาบาลอมกิอย จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน โรงพยาบาลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

โรงพยาบาลสอง จ.แพร่ โรงพยาบาลนครท่าฉลอง จ.สมุทรสาคร โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลห้วยพลู จ.นครปฐม โรงพยาบาลนภาลัย จ.สมุทรสงคราม โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โรงพยาบาลกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลพะโต๊ะ จ.ชุมพร โรงพยาบาลพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โรงพยาบาลกงหรา จ.พัทลุง

และวันที่ 10 ตุลาค ม 2562 ซีพี ออลล์ เดินทางไปมอบเงิน 1 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลกะพ้อ จ.ปัตตานี จากโครงการลดวันละถุง คุณทำได้ เฟส 2 ซึ่งเงินจำนวนนี้ มาจากความร่วมมือของทุกคนทั่วประเทศ ที่ร่วมกันปฏิเสธถุงพลาสติกที่ร้าน 7-11 เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้ 77 รพ. ใน 77 จังหวัดทั้วประเทศ