คุณศุภชัย เจียรวนนท์ CEO เครือเจริญโภคภัณฑ์ จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนคนรุ่นใหม่ One Young World 2019 ให้ร่วมคิดเปลี่ยนโลกสู่สิ่งที่ดี

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสร้างสรรค์จุดประกายแนวคิดสร้างพลังผู้นำแห่งอนาคต เพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่เป็นวาระสำคัญของโลกเพื่อนำไปสู่สังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดบ้านต้อนรับ 21 เยาวชนคนรุ่นใหม่จากบริษัทในกลุ่มธุรกิจและจากองค์กรภายนอก ให้แง่คิด มุมมอง สร้างพลังเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “One Young World Summit 2019” ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงาน CP One Young World 2019 Call to Action โดยมี คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อม คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ และคุณศิริพจน์ คุณากรพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ One Young World ซึ่งได้รับคัดเลือกจากพนักงานของเครือฯและบุคคลภายนอกรวม 21 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม “One Young World Summit 2019”ภายใต้แนวคิด “IGNITE FUTURE LEADERS” ซึ่งเป็นเวทีให้เยาวชนรุ่นใหม่กว่า 190 ประเทศทั่วโลกร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเด็นปัญหาสำคัญของโลกเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคมศกนี้ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ในโอกาสนี้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กล่าวให้แง่คิดพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ One Young World โดยกล่าวว่า องค์กรธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัว ซึ่งนอกจากการทำธุรกิจให้อยู่รอดได้แล้ว ยังต้องคำนึงถึงการเข้าไปมีส่วนในการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาสังคม

“One Young World คือ ผู้นำรุ่นใหม่ และเป็น future Leaders ที่จะช่วยสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญคือ ต้องมีสปิริตในการเข้าไปช่วยเหลือสังคม ซึ่งในชีวิตของคนเรานั้นเหมือนเหรียญ 2 ด้าน มีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว การที่เราจะทำให้และสำเร็จไปสู่เป้าหมายได้นั้น ต้องมี compassion หรือ ความรักที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่งเป้าหมายนั้นก็คือ ความฝัน การจะทำให้สำเร็จได้ต้องมีความรัก ในขณะเดียวกันคนเราก็มีความกลัว ซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถไปถึงความฝันได้ และหากความกลัวนั้นพัฒนาไปเป็นความเกลียดชัง ก็จะทำให้เกิดความท้อถอย ดังนั้น ผู้นำจะต้องบาลานซ์ให้ได้ระหว่างความรักและความกลัว โดยจะต้องต้องเรียนรู้และเข้าใจความหมายของทั้งความล้มเหลวและความสำเร็จไปพร้อมๆ กันเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน”

คุณศุภชัย ยังได้กล่าวอีกว่า มนุษย์ต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต และเมื่อมีสิ่งใดเข้ามากระทบทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่มั่นคง ความกลัวจะเข้ามาแทนที่โดยอัตโนมัติ ดังนั้น อย่าปล่อยให้ความกลัวพัฒนาไปเป็นความเกลียดชัง เพราะจะทำให้ไม่สามารถก้าวต่อไปได้ ซึ่งสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มเพื่อทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ก็คือ compassions

“เราต้องมี Compassion และต้องมีความสุขในสิ่งที่ทำ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่า แต่เราไม่ควรจะคาดหวัง เพราะต้องคิดอยู่เสมอว่า เราเป็นส่วนของทั้งหมด ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเรา ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ คือ ครอบครัว และกระจายออกไปสู่ครอบครัวใหญ่ ซึ่งก็คือ สังคม จะทำให้เกิดความมั่นคงที่แท้จริง และสิ่งที่จะลืมไม่ได้ ก็คือ ความฝัน (Dream) ความรัก (Compassion) ทั้ง 2 สิ่งนี้คือ เข็มทิศของความสำเร็จ” คุณศุภชัย กล่าวในตอนท้าย

นอกจากนี้ คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้ด้วย โดยกล่าวให้แง่คิดและพูดถึงบทบาทของการเป็นผู้นำ โดยกล่าวว่า การเป็นผู้นำไม่ได้ดูที่อายุ แต่ต้องมีความคิดที่มองถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่ง One Young World เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีมุมมองความคิดที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมไทยและสังคมโลก

ทั้งนี้ การจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ถ้าเปรียบกับการวิ่งแข่งเป็นการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่ง 100 เมตร ซึ่งจะต้องวิ่งให้เต็มที่ ทุ่มเทสรรพกำลังอย่างเต็มความสามารถ ในขณะเดียวกันอย่าคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว แต่เราต้องเริ่มเดินไปด้วยกัน สิ่งสำคัญอย่ายอมแพ้ ต้องทำให้ดีที่สุด ซึ่งพวกเราจะสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้

One Young World Summit เป็นการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ มีจุดเด่นคือ เป็นเวทีที่สร้างแบบแผนการดำเนินงานแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการคิดและลงมือปฏิบัติในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ภายใต้โครงการ “ซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World 2019” โดยสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำแห่งอนาคตที่จะขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้เดินต่อไปได้อย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งมั่นสร้างคนรุ่นใหม่ ให้มีความคิด ความสามารถ ผ่านการสะท้อนความคิด มุมมอง และประสบการณ์ระดับโลกบนเวทีนี้ ซึ่งจะเป็นการจุดประกายการเริ่มต้นของอนาคตที่ดีกว่า ยั่งยืนกว่า และสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ One Young World ไม่เป็นเพียงแค่การให้เด็กจากทั่วทุกมุมโลกมาประชุมกัน แต่คือ โครงการที่ช่วยปลูกฝังความคิด ทัศนคติ ของการเป็นชาวโลกที่สมบูรณ์แบบการมีจิตสาธารณะ และการฝึกฝนการเป็นผู้นำที่แข็งแรงให้แก่ทุกคน ต่อไปในอนาคต เพราะเยาวชนเหล่านี้คือ “คนสำคัญที่จะช่วยออกแบบทิศทาง และเริ่มต้นสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทย และสังคมโลกต่อไป