เครือซีพีเตรียมคัดสรรผู้นำรุ่นใหม่ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก เฟ้นหาตัวแทนผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งจากภายในองค์กรและนอกองค์กร บินลัดฟ้าไปลอนดอน

“One Young World 2019” การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลกกำลังจะสร้างปรากฏการณ์รวมพลังเยาวชนเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นอีกครั้ง โดยปีนี้จะมีขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี และเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ยังยืนหยัดสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่จากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมระดับโลกครั้งสำคัญนี้เหมือนเช่นเคย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ที่เป็นระดับโลก รวมไปถึงต้องการให้เยาวชนไทยได้มีแรงบันดาลใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ เพื่อนำมาซึ่งความสุขและความยั่งยืน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินการภายใต้ชื่อ โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้วซึ่งปรากฏว่าในปีนี้มีเยาวชนไทยทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้ความสนใจและสมัครเข้ามาเพื่อรับการคัดเลือกเป็นจำนวนมากกว่าทุกปี

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินโครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งในปีนั้นจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สนับสนุนผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่จากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คนมีทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก และให้การสนับสนุนต่อเนื่องปีละ 20 คน แยกเป็นพนักงานจากภายในองค์กรที่มาจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ จำนวน 15 คน และอีก 5 คนเป็นบุคคลภายนอก ได้แก่ ปี 2559 ที่ ออตตาวา ประเทศแคนาดา ปี 2560 ที่โบโกตา ประเทศโคลัมเบีย ปี 2561 ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

Topic of the Year สำหรับการประชุม One Young World 2019 ครอบคลุม 5 ประเด็นที่เป็นปัญหาระดับโลก คือ

1.การศึกษา : อนาคตของการเรียนรู้ ต้องถูกจินตนาการใหม่หรือไม่ 2.สุขภาพของโลก : การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโลกอย่างไร 3.เสรีภาพของการสื่อสาร : เราจะปกป้องความจริงได้อย่างไร 4.การบรรเทาความยากจน : นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 5.อนาคตแห่งสันติภาพ : ในโลกที่มีการแบ่งแยก เราจะสร้างสันติภาพได้อย่างไร

สำหรับผู้นำเยาวชนไทยที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World 2019 ต้องมีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีประสบการณ์และความมุ่งมั่น ในการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oneyoungworld.com/attend-summit-2019 หรือสอบถามทาง [email protected] โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 ก.ค. 62 นี้

Cr:PR CPG