โปรแกรมโครงการ “ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” (ปีที่ ๒๓) ประจำเดือนสิงหาคม

โครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงมีหัวข้ออะไรน่าสนใจ เชิญชาวซีพีเลือกหัวข้อเพื่อเข้าร่วมตามสะดวกกันค่ะ

๒ ส.ค. ๖๒ “ ธรรมะขัดใจ ” พระราชวชิรเมธี
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ จ. กำแพงเพชร

๙ ส.ค. ๖๒ “ ไม่เชื่อกุศล อกุศล เป็นคนทำไม ” พระเทพปฏิภาณวาที
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

๑๖ ส.ค. ๖๒ “ ธนาคารความสุข” คุณพิทยากร ลีลาภัทร
นักการตลาด นักเขียน นักตอบปัญหาธรรม

๒๓ ส.ค. ๖๒ “ ส่องสิ่งสงสัย ” พระธรรมกิตติเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร

๓๐ ส.ค. ๖๒ “ วิถีธรรมสู่ความสำเร็จ ” พระครูสันตยาภิรัต
เจ้าอาวาสวัดคงคาราม จ. ราชบุรี

** รับชมเทปบันทึกภาพโครงการดังกล่าวได้ในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์” ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ทางช่อง 16 [TNN NEWS 24]

** ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๑๑ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ (สีลม) ได้รับการอนุมัติเป็นสนามสอบธรรมศึกษาจากแม่กองธรรมสนามหลวง ท่านใดสนใจสมัครเรียนและสอบธรรมศึกษา

ติดต่อได้ที่พุทธปัญญาชมรม โทร ๐๒-๐๗๑๑๙๐๑ ( จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)