องค์การสวนสัตว์ จับมือ กลุ่มทรูและองค์กรพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เตรียมเปิดศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ โดย คุณเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย กลุ่มทรู โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน / บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด โดย คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพื้นที่ชุ่มน้ำ

อีกทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเปิดโอกาสให้เยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และประชาชน ได้มีแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยกลุ่มทรู ได้นำนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Doo Nok (ดูนก) ที่รวบรวมข้อมูลพันธุ์นก ในรูปแบบดิจิทอล กว่า 500 ชนิดและฟังก์ชั่น ที่ช่วยสนับสนุนการรายงานพิกัดการพบนกกระเรียนโดยเฉพาะ เข้ามาช่วยประกอบการศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยวปั่นจักรยานชมนกกระเรียนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับโลก และเป็นแหล่งอาศัยของนกหลายร้อยชนิดอีกด้วย นอกจากนี้ ยังนำศักยภาพด้านความเป็นสื่อ มาช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ในเครืออีกด้วย

Cr:Pr True