ซีพีเอฟ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์โครงการ Contract Farming ในเวที MKLF 2019

คุณสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Mr.Thomas Rath ผู้ประสานงานกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) ร่วมกันเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ Mekong Hub Knowledge and Learning Fair (MKLF 2019) โดยมี คุณณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคุณสันทัด ทองเต็ม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการพัฒนาคอนแทร็คฟาร์มมิ่งในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง กับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน

ซีพีเอฟ เป็นภาคเอกชนรายเดียวที่เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติดังกล่าว โดยจากความสำเร็จของระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่งที่บริษัทดำเนินการมากว่า 40 ปี ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรกว่า 5,000 รายของบริษัท ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ที่มั่นคงแน่นอน และสามารถส่งลูกหลานให้ได้รับการศึกษาที่ดี ทำให้ FAO โดยกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) เชิญให้บริษัทเข้าร่วมแบ่งปันความสำเร็จแก่บุคคลากรในภาคเกษตรของ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ไทย เวียดนาม สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และฟิลิปปินส์

ระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งของซีพีเอฟ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุม ที่ต่างยอมรับว่าเป็น Model ที่ดีในการพัฒนาภาคเกษตร และวิธีบริหารจัดการแบบสามประสานนี้มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งผู้แทนจากหลายประเทศจะนำไปเป็นแนวทางในการบริหารโครงการคอนแทรคฟาร์มมิ่งในประเทศของตนต่อไป

Cr:PR CPF