สภาดิจิทัลผนึกกำลังหอการค้า เล็งตั้งคลาวด์ระดับชาติและภูมิภาค หนุนไทยเป็น Digital Hub

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้ประชุมหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันของทั้งสองสภาฯ ในการยกระดับขีดความสามารถขอประเทศ

โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลฯ เปิดเผยภายหลังการหารือว่า ทั้งสองสภาฯ จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขันของประเทศ โดยความร่วมมือที่เริ่มดำเนินการได้อย่างเร็วคือ การส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดจะมีศูนย์เรียนรู้เพื่อใช้ดิจิทัลปรับเปลี่ยนธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาด้วย เพื่อสร้างทักษะใหม่ด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและเป็นตัวช่วยพัฒนาทักษะใหม่ให้กับแรงงานที่อยู่ในตลาดแล้ว

นอกจากนี้ทางสภาหอการค้ายังจะร่วมกันผลักดันการสร้าง National Cloud Center และ Regional Cloud Center เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลระดับประเทศและภูมิภาค รองรับการทำธุรกิจในยุคที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก

ขณะที่ คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ทั้งสองหน่วยงานจะทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะที่จะเป็นไกด์ไลน์นำเสนอความต้องการของตลาดไปสู่รัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องการสร้างสิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุนในรูปแบบต่างๆ อาทิ สิทธิ์ประโยชน์ภายใต้ BOI

ประชาชาติธุรกิจ