ซีพีเอฟ ร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย เนื่องในวันต่อต้านแรงงานเด็กโลก ปี 2562

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรววงแรงงานจัดงานวันต่อต้านแรงงานเด็กโลก ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี ซีพีเอฟร่วมจัดบูธนำเสนอ “นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน” ของบริษัท ที่แสดงความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทยและมาตรฐานสากล โดยไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานผิดกฏหมายทุกรูปแบบ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการทุกแห่งของบริษัท โดยมี คุณสว่าง สุขศรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และพนักงานซีพีเอฟ ร่วมให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมบูธ ณ กระทรวงแรงงาน

Cr:Pr CPF