CPF เตรียมดึงแรงงานกัมพูชา 900 คนเข้าโรงงานไก่โคราช พร้อมนำเทคโนโลยีเข้าเสริม ยืนยันไม่มีการลดคนงานแน่นอน

คุณปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ ในฐานะผู้บริหารโรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทยังพบปัญหาเรื่องการขาดแรงงานในอุตสาหกรรม ส่งผลให้บริษัทต้องเพิ่มเครื่องจักรรวมไปถึงการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานมากขึ้น โดยล่าสุดบริษัทเตรียมนำแรงงานชาวกัมพูชา 900 คน เข้ามาทำงานในขั้นตอนตัดแต่งเนื้อไก่ และนำไก่ขึ้นแขวน ซึ่งเป็นส่วนงานที่ลูกค้าต่างประเทศต้องการสินค้าที่ใช้แรงงานคนมากกว่าใช้เครื่องจักรในการผลิต ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงงานที่ จ.นครราชสีมา มีแรงงานชาวกัมพูชาอยู่ประมาณ 2,900 คน

“ในบางขั้นตอนลูกค้าต่างประเทศต้องการงานที่ผลิตโดยแรงงานมากกว่าเครื่องจักร ซึ่งการนำเข้าแรงงานเป็นไปตามนโยบายภาครัฐที่ได้บันทึกข้อตกลงกับต่างประเทศในการนำเข้าแรงงาน ขณะที่แรงงานไทยทางบริษัทก็ยังมีความต้องการอยู่มาก แต่เข้าใจว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่จะหางานในสิ่งที่ตนเองชอบและเข้าไปในอุตสาหกรรมใหญ่มากขึ้น และบริษัทไม่ได้ปิดกั้นแรงงานพร้อมที่จะรับแรงงานเสมอเพราะยังขาดแรงงานฝีมือเป็นจำนวนมาก”

พร้อมกันนี้ บริษัทยังนำเครื่องจักรเข้ามาลดขั้นตอนการทำงานในบางส่วนอีกด้วย เช่น ในส่วนของการตัดชิ้นเนื้อไก่อัตโนมัติ ซึ่งจะมีทั้งในรูปแบบของเครื่องจักรหรือใช้น้ำในการตัดชิ้นเนื้อไก่

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่บริษัทนำมาทดแทนแรงงาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหลายส่วนงาน แต่บริษัทไม่มีการปลดหรือเลิกจ้างแรงงานอย่างแน่นอน เพราะแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยังขาด โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ ในส่วนซีพีเอฟปัจจุบันบริษัทมีโรงงานไก่อยู่ 3 แห่ง คือ จ.นครราชสีมา จ.สระบุรี และเขตมีนบุรี ซึ่งแต่ละโรงงานจะมีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพียง 1 สัญชาติ ต่อ 1 โรงงาน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ เช่น ในโรงงานมีนบุรีมีแรงงานเมียนมา 3,500 คน
นายปริโสทัตกล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ฯพณฯ อูก ซอร์พวน (Mr.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตกัมพูชาได้เดินทางเยี่ยมเยียนและพบปะแรงงานชาวกัมพูชาที่ทำงานในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจำนวน 2,900 คน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมตามหลักสากล

นอกจากนี้ บริษัทร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานต่างชาติในประเทศไทย จัดตั้งศูนย์รับฟังเสียงพนักงาน “ศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN” ตั้งแต่ปลายปี 2559 เพื่อเป็นศูนย์รับฟังคำเสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือแรงงาน

สำหรับโรงงานแปรรูปเนื้อไก่จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงงานที่ครบวงจรที่สุดของบริษัท พื้นที่ 163 ไร่ สามารถผลิตเนื้อไก่ได้ประมาณ 900 ตันต่อวัน และใช้ไก่สดวันละ 380,000 ตัวต่อวัน สินค้าที่ผลิตได้มีทั้งรูปแบบปรุงสุกและไก่สดในการนำออกมาจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ