เครือซีพีนำคณะผู้นำรุ่นใหม่พบเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย รับฟังโอวาท ก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ ผู้บริหารด้านอาสาสมัคร และพัฒนาผู้นำเพื่อความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ Chief Human Resources Officer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำคณะตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ จากโครงการ “ซีพีสานฝัน ปันโอกาสสู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World 2019” เข้าพบ H.E. Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World Summit 2019 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562

ในการนี้ H.E. Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และตัวแทนเยาวชนในโครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาสสู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World 2019 และได้ให้โอวาทแก่เยาวชนว่า ประเทศอังกฤษและประเทศไทย มีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนาน และมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าหลากหลายด้าน ขอชื่นชมเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ซื่งจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต และการประชุมในครั้งนี้ ได้เป็นตัวแทนทูตสัมพันธไมตรีบอกเล่าความเป็นไทย รวมถึงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับผู้นำรุ่นใหม่ที่มาจากทั่วโลก นำสิ่งที่ได้รับ ความรู้ ประสบการณ์ มาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่สำคัญระดับโลกต่อไป

Cr:Pr CPG