CP Roundtable “ล้อมวงคิด ใกล้ชิดผู้นำ” ครั้งที่ 6 พบกับ คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ CEO ซีพีเอฟ ในการผลักดัน CPF ก้าวขึ้นสู่การเป็นครัวของโลกอย่างยั่งยืน ถ่ายทอดกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านตลาดและข้อแนะนำของการพัฒนาผู้นำที่ดี

สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร และกองบรรณาธิการ We are CP เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรม ‘CP Roundtable ล้อมวงคิด ใกล้ชิดผู้นำ’ ครั้งที่ 6 โดย คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มาล้อมวงสนทนาเกี่ยวกับ ”การผลักดัน CPF ก้าวขึ้นสู่การเป็นครัวของโลกอย่างยั่งยืน พร้อมเผยกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการตลาดและข้อแนะนำการพัฒนาผู้นำที่ดี” ให้กับหนุ่มสาวชาวซีพีรุ่นใหม่ มากกว่า 30 คน จากหลากหลายธุรกิจ เพื่อแบ่งปันเกร็ดความรู้ในการก้าวขึ้นสู่การเป็นธุรกิจชั้นนำแห่งความยั่งยืนระดับโลก ณ Chat Zone / Ascend ชั้น 18 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก

คุณประสิทธิ์ กล่าวถึงประสบการณ์ด้านการตลาดในช่วงดูแลบริษัทซี.พี.เมจิที่ทำให้โยเกิร์ตบัลแกเรียเป็นที่ยอมรับของตลาดเมืองไทยรวมทั้งการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ไก่เบญจาที่เป็นสินค้านวัตกรรม

โดยกลยุทธ์ที่ใช้ในการเปิดตัวโยเกิร์ตบัลแกเรียและผลิตภัณฑ์ไก่เบญจา คือการสร้างสินค้าที่แตกต่างมากที่สุดและเหนือกว่าคู่แข่งให้ได้ รวมทั้งมีการยกระดับสินค้าให้สอดคล้องกับ product concept ในกรณีไก่เบญจาต้องกินข้าวกล้องคัดพิเศษ เพราะต้องการทำด้าน Marketing โดนเฉพาะและดึงดูดความสนใจแก่ผู้บริโภค โดยไก่เนื้อของเบญจาที่เลี้ยงด้วยข้าวกล้องเนื้อจะเป็นสีชมพู กลายเป็นความแข็งแรงทางการตลาด เพราะถ้าไก่กินข้าวธรรมดาจะไม่น่าสนใจและไม่เกิดนวัตกรรมใหม่ และสิ่งสำคัญที่สุดหลังจากวางกลยุทธ์แล้วเรียบร้อย ต้องทำตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ให้ได้ครบถ้วนทุกด้าน จึงจะเป็น key success อีกทั้งการหาจุดอ่อนของบริษัทตนเองให้พบ การปรับ business model ใหม่ แม้แต่รูปแบบการโฆษณาก็ต้องเลือก presenter ให้น่าสนใจและใหม่อยู่เสมอ

คุณประสิทธิ์ยังได้ตอบคำถามและให้ข้อคิดการเป็นผู้นำที่ดีในการบริหารงานและคน ประกอบด้วย 3 เรื่องหลักๆ ได้แก่
1.ความซื่อสัตย์ การมีความซื่อสัตย์ในการทำงานทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและต่อตนเอง
2.การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ในการทำงานจำเป็นต้องนึกถึงใจผู้อื่นเป็นสำคัญ เพราะไม่มีใครสามารถทำงานด้วยตัวคนเดียวได้อย่างแน่นอน
และ 3.ความคุ้มค่าในการทำงาน คือสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ามากเพียงพอต่อตำแหน่งงานที่เราทำอยู่ได้หรือไม่

ถัดมาเป็นทักษะของผู้นำที่ดี มีด้วยกัน 5 เรื่อง คือ
1.Personal skill การมีทักษะความสามารถส่วนตัวที่เชี่ยวชาญและชำนาญเฉพาะด้าน
2.Applied skill มีการประยุกต์ทักษะต่างๆ สู่เรื่องอื่นๆได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
3.Interpersonal skill การอยู่ร่วมกันในสังคม เราจะเก่งเพียงคนเดียวไม่ได้ เพราะเราจะต้องมีลูกทีมในการช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน
4.Management skill การบริหารจัดการที่ดีทั้งเรื่องงานและเรื่องคน แต่ไม่ควรจะไปคาดหวังให้ลูกทีมต้องเก่งเหมือนเราในทุกๆเรื่อง
และ ข้อ5.ข้อสุดท้าย Communication skill การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งให้แนวคิดของการพัฒนาผู้นำอีกด้วยว่า สิ่งที่เราต้องสร้างตลอดเวลาคือความกล้าในการตัดสินใจ ผู้นำที่ดีต้องมีความกล้าในการตัดสินใจ รวมทั้งต้องกล้าที่จะรับผลลัพธ์ของสิ่งที่ตัดสินใจลงไปแล้วให้ได้เช่นเดียวกัน จึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ

นอกจากนี้ยังได้เล่าถึงทิศทางการขับเคลื่อนของซีพีเอฟในมิติต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค กระแสสังคมที่ให้ความสำคัญด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน รวมทั้งการการพัฒนาคน

ติดตามรายละเอียดกิจกรรม ‘Roundtable ล้อมวงความคิด ใกล้ชิดผู้นำ’ ครั้งต่อไปได้ที่ Facebook : we are cp และเว็บไซท์ wearecp.com

Cr : PR CPG
ขอขอบคุณภาพ : สน.โสตทัศน์ เครือฯ