เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 19.30 น. ณ ท้องสนามหลวง รัฐบาลได้จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจากซีพีเอฟ และตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และประชาชน พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองร่วมในพิธีฯเต็มท้องสนามหลวง

Cr:Pr CPG