ซีพี-เมจิ สนับสนุนพัฒนาการศึกษา มอบห้องเรียนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียนวัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล)

โดย คุณแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี รับมอบห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ จาก คุณวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตัวแทน ซีพี-เมจิ ให้กับโรงเรียนวัดหนองจิกนำไปพัฒนาการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันเป็นการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศต่อไป

ซีพี-เมจิ ยังได้มอบลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตเมจิ ให้กับโรงเรียนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพนักเรียนให้แข็งแรงอีกด้วย

Cr:อรวรรณ ธันย์ชนกพงศ์