โรงงานข้าวนครหลวง(บ.ข้าว ซี.พี)เปิดลานกีฬาเพื่อนสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน

คุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด(โรงงานข้าวนครหลวง) เป็นตัวแทนผู้บริหารลงชุมชนในกิจกรรม “เปิดลานกีฬาเพื่อสุขภาพ” มอบเครื่องออกกำลังกายให้แก่ชาวบ้าน ณ ชุมชนตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบลานกีฬาเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนดังกล่าว โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนดังกล่าวมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

Cr:Our Spirit