ซีอีโอซีพี โชว์วิสัยทัศน์เชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลกับธุรกิจยิ่งเร็วยิ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน วิเคราะห์เศรษฐกิจอาเซียนเผชิญกับความท้าทายต้องเร่งปรับตัวแต่ถือเป็นโอกาสที่ดี

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ โชว์วิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจบนเวทีสัมมนาใหญ่ประจำปีของธนาคารกรุงเทพ ‘AEC Business Forum 2019’ พร้อมผู้นำองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับโลกและภูมิภาค โดยวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจอาเซี่ยนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ระบุอาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทาย แต่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ภาคธุรกิจต้องพร้อมและเร่งปรับตัว แนะการเชื่อมโยงดิจิทัลกับธุรกิจ จะช่วยสร้างคุณค่าเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2562) ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี ‘AEC Business Forum 2019’ ภายใต้หัวข้อ ‘2020: The Age of ASEAN Connectivity’ นำเสนอความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของอาเซียน พร้อมเจาะลึกทิศทางการเติบโตและเทรนด์ด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค โดยมีนักธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน

คุณศุภชัย เจียรวนนท์  เป็นหนึ่งในผู้บริหารองค์กรธุรกิจชั้นนำ ที่ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีเสวนา หัวข้อ “ASEAN CEO’s Vision 2020 & Beyond” ร่วมด้วยซีอีโอ จาก บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์,หัวเว่ย ประจำภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด และกลุ่มบริษัท PESTECH International Berhad

คุณศุภชัย ได้วิเคราะห์ให้เห็นภาพเศรษฐกิจของอาเซี่ยน โดยกล่าวว่า ขณะนี้ถือเป็นโอกาสของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งดูจากแนวโน้มการดำเนินธุรกิจจะมีการพึ่งพาและเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่างๆ มากขึ้น แต่ทั้งนี้ ทุกประเทศต้องเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลและนวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจอาจหยุดชะงัก เพราะประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาและติดกับดักรายได้ระดับปานกลางถึงต่ำ

ทั้งนี้ ได้แสดงวิสัยทัศน์การทำธุรกิจ โดยให้ความเห็นว่า การนำเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับการทำธุรกิจนั้นต้องให้เกิดขึ้นไร้รอยต่อ และยิ่งทำได้รวมเร็วและยิ่งมากยิ่งดี เพราะจะช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่ง Tech Start up จะเป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจโลก รวมทั้งประเทศในอาเซียนด้วย

สำหรับมุมมองของผู้นำองค์กรธุรกิจต่างๆ ได้แสดงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า เทคโนโลยีทำให้โลกเล็กลง ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนแบบพันธมิตร โดยไม่เอาเรื่องธุรกิจเป็นตัวนำ อาทิ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟความเร็วสูง ที่ต้องเชื่อมโยงทั้งการลงทุนและด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ ภายในงานนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารบริษัทชั้นนำระดับโลกและภูมิภาค ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาค อาทิ ดร.ซ่ง เฉิง จือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Avanda Investment Management ที่ปรึกษาด้านการลงทุนของกระทรวงการคลังสิงคโปร์และธนาคารกลางในสิงคโปร์ นอร์เวย์และประเทศไทย และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร MIT Endowment บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ASEAN Economy in a Multi – polar World & Investment Implications” รวมทั้งยังมีการเสวนาหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ หัวข้อ “Rising Sectors of AEC” และหัวข้อ “Strategies for growth: ASEAN’s E-Commerce Trends & Tips in 2020” ซึ่งสะท้อนภาพกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซี่ยน

ที่มา : PR CPG