โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กลุ่มซีพีแลนด์ชวนชาวซีพีร่วมงานประกวด แกะสลัก ผัก ผลไม้ผสานใบตองและดอกไม้สด 19 ก.ค.นี้

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการประกวด งานแกะสลักผัก – ผลไม้ ผสานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา”พร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปะ อันเป็นมรดกเอกลักษณ์ของไทยในวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนชาวซีพีที่ชื่นชอบงานศิลปะร่วมชมและเป็นสักขีพยานในการตัดสินและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดและร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะอันเป็นมรดกเอกลักษณ์ของไทย