ซีพีออลล์จัดประชุมนวัตกรติวเข้มก่อนส่งผลงานนวัตกรรมประกวดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือซีพี 2021

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจซีพีออลล์ได้จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการส่งผลงานประกวด มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 สำหรับนวัตกรของกลุ่มธุรกิจซีพีออลล์กว่า 100 คนเพื่อติวเข้มให้นวัตกรเกี่ยวกับแนวทางการเขียนผลงานส่งเข้ารอบคัดเลือกเข้าประกวด มหกรรมนวัตกรรมบัวบานเครือฯ 2021 ณ ห้องประชุม 1111C ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.สีลม

โดยมี คุณฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ รองประธานด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการวิชาการ มหกรรมนวัตกรรมบัวบานเครือฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 5และอยู่ในช่วงเวลาที่เครือเจริญโภคภัณฑ์จะมีการจัดงานในวาระดำเนินการมาครบ 100ปี ถือเป็นโอกาสดีของนวัตกรทุกคนที่จะร่วมส่งผลงาน

ถัดจากนั้น คุณชยุตม์ กฤษอร่ามเรือง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวิชาการ มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน2021 ชี้แจงภาพรวมและกำหนดการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานเครือเจริญโภค-ภัณฑ์ 2021 รวมถึงแนวทางการส่งผลงาน ข้อมูลการประกวดผลงาน การแบ่งประเภทรางวัล และเกณฑ์ของแต่ละประเภทรางวัล ทั้ง3 ด้าน รวมทั้งกำหนดการ ขั้นตอน ระยะเวลาการส่งผลงานของนวัตกรและแนวทางการเขียนใบสมัคร

นอกจากนี้ คุณบงกชธร เพ็ชรนิจินดา เลขานุการ คณะกรรมการประสานงาน มหกรรมนวัตกรรมบัวบานฯ ยังได้มาแนะนำการ log in เข้าสู่เว็ปต์ไซต์ www.cpinnoexpo.net เพื่อกรอกรายละเอียดผลงานด้านเศรษฐกิจ, สังคม และเทคโนโลยี