กลุ่มทรูเปิดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ครั้งที่ 15 True Young Producer Award 2019

กลุ่มทรู โดย ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน และคุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย คุณรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคม และคุณปารเมศ รัชไชยบุญ ประธานกิติมศักดิ์ ได้รับการสนับสนุนจากคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57

โดย พลเอกสุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย , สำนักอัยการสูงสุด โดย คุณรุจ เขื่อนสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ เปิดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ครั้งที่ 15 True Young Producer Award 2019 ในหัวข้อ “Stop Sexual Exploitation หยุดแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์“ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาทุกคณะ ทุกสถาบันทั่วประเทศ สรรค์สร้างสตอรี่บอร์ดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ่ายทอดแนวคิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ และในสื่อสังคมออนไลน์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที สำหรับไอเดียที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม มีสิทธิ์ได้ร่วมเวิร์คช้อปกับครีเอทีฟและผู้กำกับชื่อดังในแวดวงโฆษณา ส่วนผลงานที่ผ่านเข้ารอบ10 ทีมสุดท้าย จะได้รับทุนผลิตผลงานจริงเพื่อนำมาออกอากาศทางช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์กว่า 28 ช่อง เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562

Cr:Pr True