สยามแลนด์ ฟลายอิ้งในเครือ C.P. Group รับรางวัล Thailand Vision Zero Achievement Award Level 1

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด ในเครือ C.P. Group มุ่งมั่นผลักดัน “วิสัยทัศน์ความปลอดภัย สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน“ เข้ารับรางวัล Thailand Vision Zero Achievement Award Level 1 จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมาโดยมี คุณสุรพงษ์ คงบำเพ็ญ ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ (Corporate Governance and Compliance) เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้ารับรางวัลในครั้งนี้

Business Development & Marketing Manager
สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง