พนักงานเครือซีพี พร้อม ข้าวตราฉัตร นำข้าว ยา บะหมี่สำเร็จรูป มอบให้ผู้พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภายหลังพิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าระบบเตือนภัยล่วงหน้า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทรูและWWF คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบข้าวตราฉัตร อาหารแห้ง ยารักษาโรคที่หน่วยงาน พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกันบริจาคเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าใช้ดำรงชีพระหว่างปฏิบัติหน้าที่เฝ้าผืนป่า สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ขอขอบคุณคุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มการค้าระหว่างประเทศให้ทีมงานส่งข้าวตราฉัตรเพื่อผู้พิทักษ์ป่า