ทรูร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ และ WWF เปิดศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้าเป็นทางการ นำเทคโนโลยี IOT เสริมศักยภาพการบริหารจัดการลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการฯ พร้อมด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย คุณธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี และ กลุ่มทรู โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน และคุณพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย (WWF) เปิดศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับช้างป่า และลดปัญหาการทำลายพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนที่อยู่รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

โดยกลุ่มทรูได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารร่วมกับการใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (camera trap) และพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนด้านพัฒนาระบบ Cloud / Application / Camera trap พร้อม SIM จำนวน 25 ชุด / เสาสัญญาณ 3 จุด / โทรศัพท์มือถือ 16 เครื่อง / Airtime / อาคารศูนย์ปฏิบัติการพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ / กรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผลักดันช้างป่า ซึ่งนอกจากจะช่วยผลักดันช้างให้กลับเข้าป่าได้เกือบ 100% แล้วยังสามารถยืนยันหลักฐานการเพิ่มขึ้นของประชากรช้างป่าอย่างต่อเนื่องจาก 237 ตัว เป็น 400 ตัว

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่กลุ่มทรูตั้งใจพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะองค์กรที่คำนึงถึงการพัฒนาธรุกจิอย่างยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลกเช่นการได้รับการประเมินเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Industry Leader) โดยดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI) และยังได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี FTSE4GOOD อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการประเมินบริษัทที่มีความโดดเป็นผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล

Cr:Pr True