ซีพี ออลล์ ผนึกสภาอุตสาหกรรมฯ จัด ‘Business Matching’ ช่วยหนุน SME

ซีพี ออลล์ เดินหน้าส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ต่อเนื่อง ผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงาน “เจรจาธุรกิจสร้างพันธมิตรกับ CP ALL Non-Trade” ช่วยเพิ่มช่องทางในการขยายธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME

คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กหรือ SME ที่ผลิตสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่นิยมจากประชาชนมาตลอด โดยบริษัทจะเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SME รวมถึงกลุ่มผู้รับเหมาได้มีโอกาสในการเป็นคู่ค้าและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง

ล่าสุด ซีพี ออลล์ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย คุณพิทักษ์ ศรีสกลกิจ กรรมการและผู้ช่วย เลขานุการ สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุน จัดงาน “เจรจาธุรกิจสร้างพันธมิตรกับ CP ALL Non-Trade” เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SME ด้าน Non Trade อาทิ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ ผู้ผลิตติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ งานระบบไฟฟ้า ผู้ให้บริการหลังการขายระบบความเย็น/เครื่องจักรในคลังสินค้า ฯลฯ สามารถปรึกษาและเจรจาธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ด้านจัดซื้อของซีพี ออลล์ได้โดยตรง

ภายในงานมีบรรยายพิเศษหัวข้อ การเตรียมความพร้อมและคุณสมบัติของคู่ค้า และโอกาสทางธุรกิจในการร่วมงานกับ ซีพี ออลล์ โดย คุณลักษมณ์ นันทิวัชรินทร์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ได้บอกถึงเคล็ดลับในการเป็นคู่ค้าไว้อย่างน่าสนใจว่า ผู้ประกอบการที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกัน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นนิติบุคคลที่สามารถตรวจสอบได้ ต้องมีกำลังการผลิตและทีมงานเพียงพอ มีศักยภาพในการให้บริการในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มีสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ต้องมีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับซีพี ออลล์ สุดท้ายมีความมั่นคงทางการเงินสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีสภาพคล่อง

“นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ มีการประเมินความเสี่ยงรายปี และจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางให้ SME พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน”คุณลักษมณ์ กล่าว

Cr:Pr CP ALL