กลุ่มทรู แจ้ง ‘ตลท.’ ตั้ง คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นั่งประธานบอร์ด แทน ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์

รายงานข่าวจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท 2 ท่าน คือ คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 พร้อมแต่งตั้ง คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562