ซีพี ออลล์ ขานรับ!! ดีเดย์งดแจกถุงพลาสติก ที่ร้าน 7-ELEVEN ทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 1 ม.ค. 63

คุณธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า “ขอขอบคุณลูกค้า พี่น้อง ประชาชนทุกท่านพร้อมด้วยพันธมิตรทุกองค์กรที่รวมพลังผลักดันให้เกิดการปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกในแคมเปญ “ลดวันละถุง…คุณทำได้” เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินรวมกว่า 134 ล้านบาท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศ

“ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น ขานรับนโยบายของภาครัฐ งดแจกถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ พร้อมขอเชิญชวนให้คนไทยลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาไว้ให้ลูกหลานเราสืบไป”

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารจาก บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.กระบี่ มอบเงิน 1 ล้านบาท จากโครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้ เฟส 2” โดยมี นายแพทย์สิริคุปต์ เนตรบุษราคำ นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะลันตา พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมงาน

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ เริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ 7 Go Green (เซเว่น โก กรีน) ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านโครงการต่างๆตามปณิธานของบริษัท “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

จากความมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน ซีพี ออลล์ จึงได้จัดงานประกาศเจตนารมณ์ลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ “ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก” ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ พร้อมแคมแปญ “ลดวันละถุง…คุณทำได้” โดยมี ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย เป็นพรีเซนเตอร์เชิญชวนลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 20 สตางค์ต่อถุง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าประชาชนอย่างดียิ่ง ทำให้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 สามารถรวบรวมเงินได้จำนวน 57 ล้านบาท นำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

“เสียงตอบรับของลูกค้าทั่วประเทศ บริษัทฯจึงได้สานต่อแคมเปญด้วยการเปิดตัว “ลดวันละถุง…คุณทำได้ เฟส 2” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวม 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขยายผลความตั้งใจให้กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่และส่งมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี ซึ่ง“โครงการลดวันละถุง คุณทำได้ เฟส 2” สามารถรวบรวมยอดเงินสมทบได้กว่า 77 ล้านบาท รวมทั้งเฟส 1 และ เฟส 2 ซีพี ออลล์ สามารถรวมยอดเงินเพื่อสมทบทุนรวมกว่า 134 ล้านบาท”