ทรู ร่วมสนับสนุนโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานคณะกรรมการอำนวยการ และ คุ(รกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อรณรงค์ให้มีการบริจาคอวัยวะในวงกว้าง พร้อมเพิ่มความสะดวก เปิดช่องทางรับบริจาคผ่านเว็บไซต์ organdonate.in.th และแอปพลิเคชัน “บริจาคอวัยวะ” ที่กลุ่มทรู โดย คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร พัฒนาขึ้นให้รองรับการบริจาคของคนยุคดิจิทัล

โดยโครงการนี้ตั้งเป้าหมายผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 150,000 คน เพื่อให้เพียงพอกับผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอรับอวัยวะถึง 6,271 ราย แต่มีผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพียง 481 ราย โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 16 ต.ค. 2562 – 4 พ.ค. 2563

แอปพลิเคชัน “บริจาคอวัยวะ” เปิดรับบริจาคทั้งอวัยวะและเงิน โดยผู้บริจาคจะต้องกรอกเบอร์ญาติ เพื่อที่ระบบจะส่งข้อความแสดงความจำนงให้ญาติทราบ รวมถึงมีฟังก์ชันบันทึกคลิปวิดีโอยืนยันหรือเชิญชวนบริจาค นอกจากนี้ ยังสามารถออกบัตรประจำตัวผู้บริจาคแบบอิเล็กทรอนิกส์ และออกประกาศนียบัตรรับรองได้ด้วย

Cr:Pr True