ทรูขอบคุณพนักงานที่ทำให้ทรูคว้าที่ 1 สองปีซ้อนจากเวทีโลก DJSI สองปีซ้อน หมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และติดอันดับสมาชิก DJSI 3 ปีซ้อน 2017-2019

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ และคุณศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ร่วมกันขอบคุณและมอบต้นกระบองเพชร (แคคตัส)ต้นไม้ที่ดูแลง่าย ช่วยสร้างสีเขียวลดก๊าซคาร์บอน ดีต่อโลก ดีต่อใจ และสื่อถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน แก่เพื่อนพนักงานชาวทรู ที่เป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่และร่วมสนับสนุนให้กลุ่มทรู ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัขนีความยั่งยืนระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทั้ง DJSI หมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมประเภท Emerging Markets

โดยมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมติดต่อกันเป็นปีที่สอง พิสูจน์ความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการนำศักยภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารทางดิจิทัล สร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากการประเมินผลการดำเนินงานที่ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s อันประกอบด้วย Heart – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Health – มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน และ Home – มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอด บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Cr:Pr True