กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)เครือเจริญโภคภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ชาวจิตอาสา CSR SPIRIT ข้าวตราฉัตร ก็เข้าไปช่วยเหลือชาวอุบลฯเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น โดยได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ จิตอาสายังกระจายจุดลงเรือ เข้าช่วยเหลือในจุดที่ชุมชนไม่สามารถ ออกมารับถุงยังชีพที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยพื้นที่ที่เข้าไปช่วยชาวบ้าน5 จุดคือ1. ต.โนนรัง จำนวน 50 ถุง 2. ต.บ้านกอก จำนวน 50 ถุง 3. ต.กลางใหญ่ จำนวน 50 ถุง 4. ต.สร้างถ่อ จำนวน 100 ถุง 5. ต.ยางขี้นก จำนวน 50 ถุง

พวกเราชาวซีพีนอกจากส่งน้ำ ข้าว อาหารช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนยังส่งกำลังใจให้พี่น้องและน้ำลดไวๆนะคะ

Cr:Our Spirits