ซีพีแรม(ลาดกระบัง) สร้างชื่อคว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ในงาน The Prime Minister’s Industry Award 2019

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ (The Prime Minister’s Industry Award 2019 : Potential Industry) เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับ บริษัท ซีพีแรม จำกัด(ลาดกระบัง) ที่เป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และสร้างแรงผลักดันแก่อุตสาหกรรมไทยในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมศักยภาพตามเป้าหมายการพัฒนา 10 S-curve เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนายธีรพันธุ์ ลักษณาภิรมย์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นผู้รับมอบ ซึ่งในปีนี้รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทดังกล่าวนั้น มีเพียง 14 องค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Cr:Pr CPRAM