เปิด “ทรู ดิจิทัลพาร์ค” อย่างเป็นทางการ คุณศุภชัย ตั้งเป้าเป็นแรงผลักดันไทยสู่ฮับดิจิทัลอาเซียน พร้อมรองรับสตาร์ตอัพ 2 หมื่นคนในต้นปี 2564 ย้ำ “ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่น” เป็นเรื่องใหญ่ของทุกองค์กร

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวในการเปิด “ทรู ดิจิทัลพาร์ค” อย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า เกิดทรูดิจิทัลพาร์ค ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้นโยบายของภาครัฐที่จะผลักดัน “ปุณณวิถี” ให้เป็น CyberTech District ต้นแบบย่านนวัตกรรม ซึ่งส่วนหนึ่งของความพยายามภาครับที่จะส่งเสริมให้เกิดมีเศรษฐกิจด้านดิจิทัลเทคโนโลยี การสร้างพื้นที่นวัตกรรม เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย ตลอดจนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

“ทรูดิจิทัลพาร์คสร้างมาเมื่อ 4 ปีที่ผ่านแล้ว และเริ่มเปิดให้สตาร์ตอัพเข้ามาทำงานเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งวันนี้สำคัญยิ่งที่ได้รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งทรูดิจิทัลพาร์คอยู่ภายใต้นโยบายของภาคัฐที่จะส่งเสริมสตาร์ตอัพไทย ตลอดจนสตาร์อัพในภูมิภาคและระดับโลกให้เข้ามาใช้ประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตกรรม”

สำหรับทรูดิจิทัลพาร์ค เฟสแรกที่เปิดให้บริการแล้วมีพื้นที่ 5 หมื่นตารางเมตร รองรับสตาร์ตอัพได้ 1 หมื่นคน เฟสสองจะเปิดในต้นปี 2564 จะรองรับสตาร์ตอัพได้อีก 1 หมื่นคน ซึ่งจะทำให้ทรูดิจิทัลพาร์คเป็นพื้นที่ทำงานของเหล่านวัตกร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฯลฯ ได้ถึง 2 หมื่นคน และหวังว่าจะเกิดความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดให้กับประเทศไทย และในระดับภูมิภาค และในระดับโลกในอีกไม่นานนี้

“โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหน เศรษฐกิจของเราก็ถูกดิจิทัลดิสรัปชั่น การปรับตัวอย่างต่อเนื่องและดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นเป็นเรื่องใหญ่มากของทุกองค์กร ก็หวังว่า ทรูดิจิทัลพาร์คจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นให้กับประเทศไทย”

ขณะที่ดิจิทัลดิสรัปต์ไม่ได้เกิดขึ้นกับในระบบเศรษฐกิจเท่านั้น ยังเกิดขึ้นกับระบบสังคมที่เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงระบบการศึกษาก็ได้เทคโนโลยีดิจทัลเข้ามาช่วยสร้างวัฒนธรรม สร้างคุณค่าในองค์กรสถาบันการศึกษา เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แม้แต่มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้ก็เกิดขึ้นบนออนไลน์ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของทรูดิจิทัลพาร์คด้วย โดยปัจจุบันมีนักเรียนเกือบ 2 แสนคน และคาดว่าจะเป็นล้านคนในเร็วๆ นี้

ขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกเรื่องที่ได้ฝากความหวังไว้อย่างมากกับดิจิทัลเทคโนโลยี ที่จะทำให้เกิดการจัดการนการบริโภค การจัดการของเสียให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ของเสียลดลงอย่างต่อเนื่องให้เข้าสู่ยุค Circular Technology จึงเป็นเรื่องที่เราฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่กับสตาร์ตอัพ ผู้มีความผิดใหม่ๆ มีความมุ่งมั่น ความศรัทธาที่จะเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ว่าจเป็นในด้านสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทรูดิจิทัลพาร์คอจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความตั้งใจดี ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ