ทรู ยื่นขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 4/2562 เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยให้กสทช. ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz. ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตโดยพิจารณาจัดสรรคลื่นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. ก่อน โดย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. ได้แจ้งต่อสำนักงาน กสทช. ถึงความประสงค์ในการแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. ดังกล่าว แล้วนั้น

บริษัทฯ ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งความคืบหน้าว่า เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงประโยชน์ทางการเงินจากการแบ่งงวดชำระเงินใหม่ของค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการยื่นคำขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz. ต่อสำนักงาน กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และล่าสุด บ่ายวันที่19 มิ.ย. ผู้บริหารกลุ่มทรู นำทีมโดย คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร,

ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม), คุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านปฎิบัติการ, คุณวิลเลี่ยม แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม), คุณยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม), คุณวาที เปาทอง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย (ร่วม) พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมรับการจัดสรรคลื่นความถึ่ย่าน 700 MHz. ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้ที่ชุดละ 17,584 ล้านบาท โดยมีงวดการชำระค่าคลื่นความถี่แบ่งเป็น 10 งวดเท่าๆ กัน ชำระทุกปี โดยใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

Cr:Pr True