ซีพี ออลล์ PAT มอบทุนการศึกษา 711 ทุน มูลค่า 93,141,000 บาท ให้สถานศึกษาเขตพื้นที่ จ.นนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี คุณนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี คุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เขต3 , ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 ร่วมในพิธี

โดย คุณณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้ความสำคัญต่อการศึกษาและให้การสนับสนุนทุนการศึกษาหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการสร้างอาชีพที่มั่นคง ในปีการศึกษา 2562 ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรีและปริมณฑลที่สนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในวิทยาลัยฯเพิ่มขึ้นจากเดิม 60 โรงเรียน เป็น 104 โรงเรียน รวมจำนวนทุนการศึกษาปีละ 711 ทุน มูลค่ารวม 93,141,000บาท

ทางด้านคุณนพพรกล่าวขอบคุณ บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน ถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องร่วมกันสร้างปัญญา พัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีของสังคม อีกทั้งร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของรัฐบาลสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

Cr:PR PAT