คุณศุภชัย ซีอีโอเครือซีพี เยี่ยมชม CP Inovation For Sustainability ตอกย้ำองค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมผู้บริหารเครือฯ คุณรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายโครงการพิเศษเครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณธาดา เศวตศิลา ที่ปรึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และคุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ร่วมเยี่ยมชม CP Innovation For Sustainability โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้การต้อนรับ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

ทั้งนี้ CP Innovation For Sustainability ศูนย์กลางจัดแสดงความเป็นมา เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ ซึ่งประกอบด้วย 5 โซน ได้แก่
1.The Origin บอกเล่าเรื่องราวของเครือฯตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่มุ่งมั่นตามหลัก 3 ประโยชน์
2. Digital Life นำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนในประเทศที่เครือฯเข้าไปดำเนินธุรกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3Hs ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.Imagination พบกับนวัตกรรมที่ล้ำสมัยทั้งด้าน Robotics &Ai รวมถึงระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกด้าน
4.Perspective สัมผัสกับอีกมุมมองหนึ่งของการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเกษตร ผ่านโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทันสมัย เพื่อเสริมศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก
และ 5. Food & Health Lab จำลองศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาหารที่ล้ำสมัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและอนามัยของผู้คนในศตวรรษหน้า

ผู้สนใจสามารถเข้าชมแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยของบริษัทในเครือที่สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัลได้ที่บริเวณชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Cr:Pr CPG