ข้าวตราฉัตรรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงเครื่องหมายรูปพนมมือ

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์คนไทย”ข้าวตราฉัตร”โดยคุณศิวาพร แดงโชติ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ วิจัยและพัฒนา เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือ ประจำปี 2562 จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

เครื่องหมายรับรอง รูปพนมมือคือสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผลิตข้าวสารหอมมะลิคุณภาพดี และเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ซึ่งข้าวตราฉัตร ได้รับการรับรองว่า เป็นข้าวมีคุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง มาตรฐานแน่นอนทุกถุง เหมือนกันทั่วโลก

Cr:Our Spirits