มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จับมือ “เครือซีพี -ทรู” เปิด ‘ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต’ บ่มเพาะ 20 ทีม ปั้นโครงการสู่การปฎิบัติจริงอย่างยั่งยืน

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล เปิด “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี 2562 ต้อนรับ 20 ทีม จาก 4 ภาคทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากโครงการที่ส่งมากว่า 65 โครงการ จาก 53 โรงเรียน 33 จังหวัดทั่วประเทศ ในหัวข้อ “โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” เพื่อเข้าร่วมอบรมการทำโครงการต่อต้านการทุจริตให้เป็นรูปธรรม และปลูกฝังความเป็นต้นกล้าความดี และเป็นผู้นำในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต พร้อมที่จะนำโครงการไปปฏิบัติได้จริง

ซึ่งทั้ง 20 โครงการจะได้รับทุนการศึกษาโครงการละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต คุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู ร่วมพิธีเปิด พร้อมนำคณะเยี่ยมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ต้านโกง และเดินทางไปเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

Cr:Pr CPG