ชาวเจียไต๋ร่วมแสดงพลัง ช่วยกันแพ็คถุงยังชีพเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี ใน “โครงการปันน้ำใจ เจียไต๋อาสา”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานใหญ่ พนักงานเจียไต๋ได้ร่วมแรงร่วมใจกันแพ็คถุงยังชีพกว่า 300 ถุง เพื่อส่งต่ออาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จ.อุบลราชธานี นอกจากนั้น ภายในถุงยังชีพของเจียไต๋ เรายังได้ใส่เมล็ดพันธุ์คุณภาพเจียไต๋ เพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูก และช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยได้ในทันทีหลังน้ำลด

เจียไต๋ขอร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทุกท่านขอให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วชาวอุบล สู้ๆ

Cr:Chia Tai