ทรูประกาศรายชื่อ 20 ทีม รอบรองชนะเลิศ โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กลุ่มทรู โดย คุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม พร้อมด้วย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร เลขาธิการฯ และคุณจตุพร แสงหิรัญ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินพร้อมประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ 20 ทีม ในการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2019 “Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดยปีนี้มีนิสิต นักศึกษา สนใจส่งผลงานผ่านสตอรี่บอร์ดเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 515 ทีม จาก 40 สถาบันทั่วประเทศทั้งนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศ 20 ทีม จะได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา” YPA รุ่นที่ 15 กับผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และผู้รอบรู้ในวงการวิชาชีพโฆษณา เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและทักษะการทำภาพยนตร์โฆษณาจากวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมไอบิส บางกอก ริเวอร์ไซด์ ก่อนจะคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้าย เข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไป