ศูนย์นวัตกรรม ซีพีออลล์ เตรียมจัดงาน 7 Innovation Awards

ก่อนจะถึงงานใหญ่  ประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2561  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาเป็นประธานมอบรางวัล  คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์  รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมฯ กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ พร้อมทีมงานได้เข้า รายงานความคืบหน้าการจัดประกวดสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2018 ในโครงการ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย  ให้กับดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะกรรมการฟังว่า

“การผลิตสินค้าในยุค 4.0 ไม่ใช่การผลิตเพื่อขายโดยตรงเท่านั้น ต้องใส่ความเป็นนวัตกรรมเข้าไป  เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันจึงนับเป็นเรื่องดี   ที่บริษัทเอกชนอย่าง ซีพี ออลล์  จัดทำและให้การสนับสนุนโครงการนี้  มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  โดยร่วมกับภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเห็นช่องทาง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น  และก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างยั่งยืน

Cr : CP ALL Update