คณะพาณิชยศาสตร์ฯธรรมศาสตร์มอบโล่เกียรติคุณคุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโสเครือฯ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะฯครบรอบ 81 ปี

ในโอกาสนี้คณะฯและสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับ คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะที่คุณประเสริฐศักดิ์เป็นผู้บริหารเครือฯที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของคณะฯมาโดยตลอด ช่วยเกื้อหนุนให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การพัฒนาคณะฯประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าอย่างดียิ่ง