คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย”

ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชนโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี CONNEXT ED ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย” แก่ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ จากการปฏิบัติภารกิจ เป็นหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน โครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี CONNEXT ED ที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ผนึกกำลังสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี CONNEXT ED ที่เป็นการรวมตัวของ 12 องค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้งในช่วงแรก และขยายเครือข่ายพันธมิตรใหม่อีก 21 องค์กร รวมเป็น 33 องค์กรในปัจจุบัน ซึ่งภาคเอกชน ได้สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้ และพนักงานจิตอาสาเพื่อทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงและร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ไปสู่โรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 (CONNEXT ED WORKSHOP 2019) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 (CONNEXT ED WORKSHOP 2019) ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อต่อยอดความสำเร็จในความร่วมมือของทั้ง 3 ภาคส่วนในการจัดการการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐตามแนวทาง 5 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งได้สะท้อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคะแนน O-Net ปีที่ผ่านมาสูงขึ้นกว่าปี 2560 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ พร้อมประกาศเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สู่ระยะที่ 3 ตลอดจนเสริมแกร่งผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังสำคัญที่เป็นตัวเชื่อมโยงกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐ จัดเต็มเวิร์คช้อป 2 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านแก่เหล่าผู้นำรุ่นใหม่กว่า 900 คน ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานและร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานสู่โรงเรียนประชารัฐกว่า 4,700 แห่งทั่วประเทศต่อไป