เครือซีพี ทรูชวนเด็กไทยต้านภัย “คอร์รัปชัน”กับโครงการ ‘ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจำปี 2562

เครือซีพีและทรูส่งเสริมเยาวชนไทย วัยใส หัวใจไร้คอร์รัปชันชั้น ม.4 – 6 และ ปวช. 1 – 3 มาประชันไอเดียร่วมประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตภายในสถานศึกษา และชุมชน ในหัวข้อ “โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 600,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.acf.or.th
www.trueplookpanya.com/new/csa/project/155/?y=2019
FB : ช่อสะอาดต้านทุจริต
โทร. 02 – 858 – 6471

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นี้