เครือซีพีร่วมสมาคมอนุรักษ์นกฯจัดกิจกรรม ”ชวนชมนกBird Walk” ครั้งที่2 ปลูกฝังความรักดูแลธรรมชาติครอบครัวพนักงานและประชาชนทั่วไป

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับสมามคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสังคม ”ชวนชมนกBirdWalk” ครั้งที่2 ที่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีครอบครัวพนักงานซีพีและครอบครัวประชาชนทั่วไปกว่า100 คนเข้าร่วม เพื่อเรียนรู้ ดูนก ปลูกฝังความรักและช่วยกันดูแลธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

เก็บบรรยากาศการเรียนรู้ธรรมชาติกับกิจกรรม”ชวนชมนก BirdWalk”ครั้งที่2 พร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทั้งเด็ก ผู้ปกครอง พนักงาน นักศึกษา ออกเดินไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยแมกไม้ ได้สำรวจชนิดของนก การสังเกตุพฤติกรรม ความเป็นอยู่ของนก โดยมี Bird Leader หรือผู้นำดูนกจากสมาคมอนุรักษ์นกฯด้วยความสุข สนุกของครอบครัวพนักงานซีพีและประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้ปกครองต่างเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้ฝึกการสังเกตุ ได้เรียนรู้ชนิดของนก ถือเป็นการปลูกฝังที่ดี ส่วนผู้ปกครองก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกหลาน เช่นเดียวกับนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่าการดูนกสนุกและได้อยู่กับธรรมชาติ และสนใจร่วมเป็นพี่เลี้ยงสำหรับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมนก

ขอบคุณทุกครอบครัวที่ชวนกันมา ขอบคุณน้องสัตวแพทย์ ม.เกษตรที่มาร่วมกิจกรรม ขอบคุณ Bird Leader นำดูนกที่ทำให้ผู้คนเข้าถึงนก ขอบคุณทีมซีพี บี&เอฟนำอาหารน้ำมาบริการ ขอบคุณสวนสมเด็จฯให้พวกเราทำกิจกรรม ขอบคุณนกทุกตัว ต้นไม้ทุกต้นให้ความสุขแก่ทุกคน

สำหรับกิจกรรม ชวนชมนก BirdWalk เป็นกิจกรรมที่เครือฯและสมาคมอนุรักษ์นกฯจัดขึ้นทุกเดือน โดยกิจกรรมครั้งที่3จะเป็นรอบของการนำกลุ่มน้องๆออทิสติกไปดูนกในสวนพุทธมลฑล wearecp.comจะเก็บบรรยากาศมาฝากกัน