คุณสุชาดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครรับรางวัลเกียรติคุณสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง

เมื่อเร็วๆนี้ คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เข้ารับรางวัลเกียรติคุณสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่างจาก ฯพณฯ คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อยกย่องสุดยอดสตรีนักธุรกิจและนักวิชาชีพ ทีมีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์โลกดีเด่น ทั้งการใช้กลยุทธ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลงทุนและทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนพนักงาน คนในชุมชน ให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีการวัดผลทั้งทางธุรกิจ และผลลัพธ์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน

ซึ่งจัดขึ้นโดย สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับ U.S Agency for International Development (USAID) กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Cr: PR Makro